Chmelarstvi

Měsíčník Chmelařství vychází od roku 1953 a je pokračovatelem dlouholetých tradic odborného tisku věnovaného otázkám pěstování, zpracování a prodeje chmele. Již v roce 1894 začaly vycházet Chmelařské listy a v roce 1927 Český chmelař. Na svých stránkách uveřejňuje původní odborné a vědecké práce, zprávy, sdělení a důležité nebo zajímavé informace zabývající se všemi aspekty oboru.

Součástí obsahu jsou informace z výrobních podniků, rozhovory s pěstiteli a jejich názory, statistické přehledy, informace z jednotlivých pěstitelských oblastí a zemí, osobní zprávy a informace obchodních chmelařských firem, dodavatelů potřeb a zařízení pro pěstování chmele.
Obsah posledních čísel

c.1. 2005
č.1
(2005)
c.11.-12. 2004
č.11-12
(2004)
c.8.-9. 2004
č.10
(2004)
c.8.-9. 2004
č.8-9
(2004)
c.6.-7. 2004
č.6-7
(2004)
c.5. 2004
č.5
(2004)
c.4. 2004
č.4
(2004)
c.3. 2004
č.3
(2004)
c.2. 2004
č.2
(2004)
c.1. 2004
č.1
(2004)


[starší čísla]     [Pokyny pro autory]     [Pokyny pro autory recenzované části] [Předplatné]


Adresa redakce časopisu:
Dr. Kůrky 2828, 438 01 Žatec
Mobil: +420 602 103 766

Inzerce: Časopis Chmelařství
Kadaňská 2525, 438 01 Žatec,
Tel.: +420 415 732 121
Fax: +420 415 732 150
Mobil: +420 602 103 766
E-mail: p.svoboda@telecom.cz
Šéfredaktor: Ing.Petr Svoboda, CSc

Inzerci přijímá redakce časopisu.

Ceny inzerce v časopise Chmelařství v roce 2009

Distribuci časopisu zajišťuje:
Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno.
Příjem objednávek tel: 541 233 232, fax: 541 616 160,
e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz,
příjem reklamací: 800 800 890.
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s.r.o., administrace vývozu tisku, Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel: +420 271 199 250, fax: +420 271 199 902

V roce 2009 očekávejte dvě dvojčísla 7-8/09 a 11-12/09.

Periodicita

měsíčník

Cena

cena - předplatné 40,-Kč (dvojčíslo 80,-Kč)

Cena předplatného

název cena
1/4 roku120,-Kč
1/2 roku240,-Kč
rok480,-Kč

Grafická úprava, sazba a zlom:
Firma PIP - Konopova 431/6, 155 00 Praha 5 - Řeporyje,
Tel./fax/zázn.: +420 251 626 607. E-mail:petr.pacner@tiskpip.cz Http:// www.tiskpip.cz

Tisk:
Maitner František - Maitner print
K Rozvodně 417, Praha 5
Tel./fax: +420 251 682 298
Mobil: +420 602 352 059


© časopis Chmelařství [ Chmelařský institut, s.r.o.] Update:
8.2.2009
©Drahomír Míša
BEERS.CZ & BEER.CZ
TOPlist