Pokyny pro autory

Vážení přátelé,
aby byla technická úprava našeho časopisu co nejlepší a s minimálním množstvím chyb, uvítali bychom dodržování některých dále uvedených zásad.

  1. Texty zasílejte elektronickou formou jako přílohu.

  2. Texty pište v editoru WORD (formát.doc), písmo Arial nebo Times, velikost 12. Zarovnání do bloku, styl NORMÁLNÍ, nečíslovat stránky. Nerozdělujte slova na konci řádků. V textu lze používat zvýraznění některých termínů tučným písmem či kurzívou, a také horní a dolní index. Řádkování 1,5. Odsazení odstavců a mezery mezi nimi nepoužívejte (nastavení = 0).
  3. Nepoužívejte automatické číslování, tabulátory, ani "tvrdé" definice stránek.
  4. Obrázky zasílejte zásadně zvlášť, v některém z běžných formátů (jpg, tif.) v tiskové kvalitě
  5. Grafy volte jednoduché, názorné a připravené pro černobílý tisk.
  6. Připojte vždy svojí e - mailovou adresu či číslo telefonu, aby případné problémy bylo možno rychle řešit.
Děkuji.

P. Svoboda
redaktor

Ing. Petr Svoboda, CSc.
Časopis Chmelařství
Dr. Kůrky 2828
438 01 Žatec
email: p.svoboda@telecom.cz
Telefon: 415 732 121,
Fax: 415 732 150
Mobil: 602 103 766
TOPlist