Ceny inzerce v časopise Chmelařství v roce 2009


Grafický návrh inzerátu je nutno dodat 1 měsíc před termínem publikace v časopise nebo dna základě individuální dohody.
      Podkladové materiály je nutné ke zpracování (grafika, sazba, zlom) předat počátkem 2.týdne v měsíci publikování a další týden probíhá závěrečná korektura.


© časopis Chmelařství [ Chmelařský institut, s.r.o.]
©Drahomír Míša
BEERS.CZ & BEER.CZ